Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk, diğer ismi ile OKB, dünya üzerinde birçok kişinin yaşayabildiği bir durumdur. Bu rahatsızlık, kişinin zihninde tekrarlayan, kişiye kaygı veren düşüncelerden oluşur. Kişi bu kaygı ile başa çıkabilmek için kaygıyı giderici davranışlar sergilemek zorunda hisseder. Günlük hayatta hepimizin ufak takıntıları, obsesyonları olabilir. Ancak bu takıntıların obsesif kompulsif bozukluk tanısı alabilmesi için kişinin günlük yaşamını bölüyor olması, işlevselliğini etkiliyor olması gerekir. Kişi eğer bu obsesyon ve kompulsiyonlarla başa çıkmakta çok zorlanıyorsa, bu durum OKB tanısı alabilir. Peki nedir bu obsesyon ve kompulsiyon? Gelin önce bu kelimeleri tanıyalım.

Obsesyon

Obsesyonu takıntılı düşünceler olarak isimlendirebiliriz. Kişinin zihninde tekrarlayan ve kişiye rahatsızlık veren düşüncelerin tümüne obsesyon denebilir. Obsesyonlar birçok alanda gerçekleşir. O sebeple ne gibi obsesyonlar vardır şeklinde bir sınırlandırma yapmak mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse, en sık görülen obsesyonlardan biri olarak temizlik obsesyonunu örnek gösterebiliriz.

Kompulsiyon

Kişi zihnindeki sıklıkla tekrarlayan düşüncelerden oldukça rahatsızlık hisseder. Bu durum kişinin bu rahatsızlıkla başa çıkabilmek için bir mekanizma geliştirmesine sebep olur. Sağlıklı bir yöntem olmasa da, kişi bu kaygı verici düşünceleri bastırmak için bazı davranışlar sergiler. Düşünceler sebebiyle ortaya çıkan davranışlar için kompulsiyon ismini veririz. Kompulsiyonlara örnek vermek gerekirse, temizlik obsesyonu olan birinin ellerini yıpratacak derecede el yıkaması buna örnek verilebilir. Bir diğeri olarak da, zihnine kaygı verici düşünce gelen kişinin üç kere tahtaya vurması ve bunu devamlı hale getirmesi örnek olarak gösterilebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

– İstenmeden gelen, tekrarlayan ve kişiye rahatsızlık veren düşünceler

– Bu tekrarlayan ve rahatsızlık veren düşünceleri bastırmak amacıyla yineleyici davranışlar

– Kuşkulu ve güvensiz hissetme, tedirginlik

– Aşırı derecede düzen, simetri düşünceleri

– Kir, mikrop, pislik bulaşmasından korkma

– Tekrarlı şekillerde el yıkama ve duş alma ihtiyacı

– Çok fazla nesne biriktirme ve kolayca atamama

– Özel cümleleri, sayıları veya kelimeleri sık sık tekrarlama ihtiyacı

– Birilerine zarar vermekle ilgili tekrarlayan düşünceler

– Ev veya başka bir şey ile ilgili tekrarlayan sürekli kontrol ihtiyacı (kapı, ocak, priz)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi

Obsesif kompulsif bozukluk için uygulanan testleri sadece psikolog ve psikiyatr gibi konunun uzmanı kişiler uygulayabilir. İnternette herkesin uygulayışına açık testler gerçeği yansıtmamakla birlikte kişiyi yanlış şekilde yönlendirebilir. OKB için uygulanabilen testlerin olması ile de birlikte, uzmanların klinik gözlemleri de oldukça önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

OKB’nim tedavisine uygulanan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden psikolog veya psikiyatr desteği olarak bahsedebiliriz. Psikiyatr desteğinde kişiye ilaç tedavisi uygulanır ve sorunun ilaçlar sayesinde tedavi edilmesi amaçlanır. Psikolog tedavisinde ise psikoterapi tedavisi uygulanır, kişiye bilimselliği kanıtlanmış ve başa çıkmakta etkili teknikler psikolog ve psikoterapist tarafından gösterilir. Kişi bu teknikleri öğrenerek var olan sorun ile başa çıkma ve onu çözüme ulaştırma fırsatı bulur. Bunlara ek olarak kişiye verilecek psikoeğitim ile kişi yaşadığı durum hakkında bilinçlendirilir. Bazı durumlarda psikiyatrla ilaç tedavisi ve psikologla psikoterapi tedavisi aynı anda alındığında tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Psikoterapi çeşitlerinden biri olarak online terapi, online seans, çevrimiçi psikolog görüşmesi gibi psikolojik destekler de kişi tarafından tercih edilebilir.

Psikolog desteği almak istiyorsanız buraya tıklayarak psikologlarımızı inceleyebilir, kendinize uygun olanını seçebilirsiniz. Bu sayede uzaktan terapi alabilirsiniz.

Anksiyete nedir? Tedavisi nelerdir? Öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir